9,619 total views

23/05/2019

มารู้จัก คีย์ลัดของ Excel กันจ้า

 9,619 total views
24/05/2019

วันนี้เรามารู้จัก คีย์ลัดของ Word กันบ้างจ้า

 1,501 total views
30/05/2019

การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของกระทรวง อว.

คลิกดาวน์โหลด :ประกาศ เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ปรับปรุง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562)  1,547 total views
30/05/2019

Pitching (ภาคเหนือ)

เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 ที่อาคาร B ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดการประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานปฏิบัติการ […]