การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของกระทรวง อว.