1,131 total views

27/03/2019

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 …

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่  1,131 total views
27/03/2019

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) …..

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 สป.วท. ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่ หรือสแกน QR Code  1,375 total views
01/04/2019

1 เมษายน วันเลิกทาส วันแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโครงสร้างสังคมไทย🔰

1 เมษายน 2448 วันเลิกทาส วันสำคัญที่จารึกว่าประชาชนชาวสยามได้พ้นความเป็นทาส ได้เป็นไทแก่ตัว นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของโครงสร้างสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน           เมื่อเอ่ยถึงวันที่ 1 เมยายน หลาย ๆ คนคงจะนึกถึงวัน Apri Fool Day หรือวันเมษาหน้าโง่ ซึ่งตามธรรมเนียมชาวตะวันตก วันนี้เป็นว […]
02/04/2019

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แล […]