2,896 total views

29/01/2024

มงคลฤกษ์ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมพร้อมให้บริการด้วยแนวคิด “Total Innovation Solutions”วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา […]
06/02/2024

อุทยานวิทย์ ภาคเหนือ เจ้าภาพจัดประกวดจัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11” (R2M) รอบระดับประเทศ ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เปิดบ้านจัดกิจกรรมแข่งขัน “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11” (Research to Market Thailand: R2M 2023) ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กอง […]
07/03/2024

ห้ามพลาด จัดเต็มตลอด 3 วัน” พลิกโฉมวงการนวัตกรรมเสริมความงาม” งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ห้ามพลาด จัดเต็มตลอด 3 วัน เท่านั้น กับงาน “นวัตกรรมสุขภาพและความงามจากธรรมชาติเพื่อสังคมที่ยั่งยืน: Health & Beauty from Nature to Well-being Society” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น. ชั้น G หน้า KFC ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร งานนี้ฟรีไม่ […]
11/03/2024

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประชุมทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ (RSP Retreat 2024)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย กองส่งเสริมและเพื่อประสานทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) มอบหมายให้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนงานนโยบายและยุทธศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP Retreat 2024) ภายใต […]