1,674 total views

03/07/2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2567” ณ โรงแรม โบตานี บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2566 นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กลุ่มประสานเครือข่าย […]
05/07/2023

สป.อว. ร่วมพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2023 “BCG Creative Lanna” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2023 “BCG Creative Lanna” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น […]
14/07/2023

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.ดร.จ […]
14/07/2023

หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคใต้ จัดนิทรรศการ “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ภายในงาน World Hapex 2023 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคใต้ ได้จัดนิทรรศการ “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ภายใต้งาน World Hapex 2023 โดยได้รับเก […]