800 total views

17/05/2022

มทร.ธัญบุรี จับมือ – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สร้างนวัตกรรมตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติ ชี้ “ปลอดภัย ประหยัดแรงงานคนและเวลา”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี – สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เผยความสำเร็จ “การพัฒนาสร้างนวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบดันท่อ” ในโค […]
25/05/2022

ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องอัดดินและปลูกผักอินทรีย์ในท่อ PVC

20 พฤษภาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องอัดดินและปลูกผักอินทรีย์ในท่อ PVC พัฒนาโดย ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่ติดตั้งเพื่อทดส […]
25/05/2022

ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใย

21 พฤษภาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใย พัฒนาโดย ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน […]
25/05/2022

ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง

21 พฤษภาคม 2565 – เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง พัฒนาโดย ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการ […]