544 total views

11/12/2018

“ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” (Science Avenue 2018)

    “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” (Science Avenue 2018)   ภายใต้แนวคิด นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0           รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวการจัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์เ […]
19/12/2018

วันรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ  405 total views
19/12/2018

“เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“ฅน รัก คลอง”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“ฅน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“ฅน รัก คลอง”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุท […]
27/12/2018

ข่าวดี!!! สำหรับนักประดิษฐ์

  ข่าวดี!!! สำหรับนักประดิษฐ์ กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง รับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีความแปลกใหม่ ใช้งานได้จริง!! ร่วมประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน ได […]