1,398 total views

29/06/2020

ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.

(เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย นายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผสพถ.) และนางสาวชัชฎาพร มีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาแล […]
29/06/2020

ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส.ภาคเหนือ)

(วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน(ศวภ.1) ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส.ภาคเหนือ) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการก […]
05/08/2020

ลิ้งรวมกิจกรรมการจัดงานของสถาบันการศึกษา/สมาคม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.science.mju.ac.th https://www.facebook.com/ScienceWeekMju/  1,304 total views
05/08/2020

รวมกิจกรรมการจัดงานของสถาบันการศึกษา/สมาคม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้Link เข้าร่วมกิจกรรม :http://www.science.mju.ac.th https://www.facebook.com/ScienceWeekMju/ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Link เข้าร่วมกิจกรรม :http://scifair.scilpru.in.th/ 3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Link เข้าร่วมกิจกรรม : https://sci2020.mfu.ac.th/ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Link เ […]