อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดพิธีเปิดงาน “SPARK STSP INNOVATION FAIR 2019 HEALTH AND WELLNESS นวัตกรรมนําสุข”

วว.โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ภายใต้การดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน
12/07/2019
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
18/07/2019

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร จัดพิธีเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนําสุข” ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวความเป็นมาในการจัดงาน พร้อมด้วย นายแพทย์ปฐม สวรรค์ ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนําสุข” และปาฐกถาพิเศษ “มีอะไรใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม” ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ได้รับการ สนับสนุนจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019” โดยในปีนี้จัดขึ้นในแนวคิด “Health and Wellness : นวัตกรรมนําสุข” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ของภูมิภาค ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการวิจัย อีกทั้ง พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ภูมิภาค ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในภาคใต้”  

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “การแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคเอกชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาคม และสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่าง ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา อันจะนําไปสู่การสร้างสินค้านวัตกรรมซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าการดําเนินการเพียงฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง

การจัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2019 จะเกิดการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้ดียิ่งขึ้นและ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนว่านวัตกรรมของคนไทยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารับบริการที่มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงนวัตกรรมที่เป็น ความสามารถของคนไทย อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป”

งาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนําสุข” จัดขึ้นในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในงาน รวบรวมนวัตกรรมพร้อมใช้และการจําหน่ายสินค้านวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ การเสวนาและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนวัตกรรมและสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ “กัญชาเพื่อการใช้งานทางการแพทย์” และ “สร้างความสุขด้วยการ ออกกําลังกาย” นอกจากนี้ พบกับการเปิดตัวนิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้ “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้” พร้อมทั้ง กิจกรรมร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน และมินิคอนเสิร์ตจากโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร 

 5,033 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *