การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function)ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จังหวัดชลบุรี โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) วันที่ 25 มกราคม 2562

🔸🔸🔸โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ อสวท.ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562🔸🔸🔸
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสรรณพ นาควานิช ผอ.ศวภ.4 และคณะให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ศวภ.4 จังหวัดชลบุรี

จากการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจพบว่า ศวภ.4 รับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัดคือ จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ตราด และ จ.สมุทรปราการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศวภ.4 ได้ผลักดันแผนงานโครงการด้าน วทน. ให้บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน 7 โครงการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแนวความคิด/องค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและผลักดันการใช้ วทน. ในภูมิภาคซึ่งผู้รับบริการงานด้าน วทน. มีความพึงพอใจ โดยในไตรมาสแรก ศวภ.4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ ผตร.วท. ได้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป พร้อมนี้ได้ให้แนวทางการดำเนินงานที่จะให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรที่ได้จัดซื้อไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดความคุ้มค่าด้วย

ต่อมา ผตร.วท. ได้รับฟังบทบาท ภารกิจและการดำเนินงานของศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศปส.) โดยผู้แทน ศปส. ทั้งนี้ ผตร.วท. ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด และโรงงานขนาดใหญ่ที่มีสารกัมมันตรังสีเพื่อดำเนินการในเชิงป้องกัน โดยจัดทำแผนฉุกเฉิน/ ป้องกัน/ระงับเหตุ หลังจากนั้น ผตร.วท. ได้รับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคจากบุคลากร ศวภ.4 และ ศปส. ที่จะให้ ผตร.วท. ช่วยผลักดันแก้ไข พร้อมทั้งได้ให้แนวคิด หลักการในการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย

 

    

 603 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *