ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

จัดงานแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565
เปิดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2566 นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ โรงแรม เบย์ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีบทบาทภารกิจในการบูรณาการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ ตั้งแต่ระดับนโยบายลงไปถึงระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้ร่วมกันทบทวนการทำงานที่ผ่านมา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกอง กปว. ได้ให้แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของ กปว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปว. โดยกิจกรรมภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบไปด้วยการนำเสนอแผนที่กลยุทธ์ และการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับกอง/กลุ่ม/ศูนย์ และการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของ กปว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มย่อยตามโครงการระดับผลผลิต เพื่อร่วมกันจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบเส้นทางเดียว (One Route Cooperative Platform Restructuring) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2570

 1,889 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *