ประกาศจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ภารกิจสนับสนุนงานสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บันทึกการตรวจรับการจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
11/12/2018
โครงการทดสอบระบบสารสนเทศ
11/12/2018

 ประกาศจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน

ภารกิจสนับสนุนงานสารสนเทศ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


        สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดหกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มีความประสงค์จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการ ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวบรวมและจัดเก็บประมวลผลข้อมูล ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  จึงจำเป็นต้องจัดจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการเว็บไซต์ สามารถใช้โปรแกรม Joomla ได้
 3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปแกรม illustrator Photoshop
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้  
  หลักฐานการสมัคร
  1.    รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2.    สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลทางการศึกษา จำนวน 1 ชุด
  3.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  4.    สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)
  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
  ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้

  download 1915749 960 7201.TOR จ้างเหมาบริการเอกชน

  download 1915749 960 7202.ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

  และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ 
  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 6
  ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ
  หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธี   โทร 0 2333 3926 ในวันและเวลาราชการ

 110,702 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *