เครื่องหมายราชการ และ ตราสัญลักษณ์กระทรวง

โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)
โครงการดีดี มาแล้วจ้า ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม

เครื่องหมายราชการ
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482

Artwork Logo MHESI final 27 04 2564 01 800px

คำอธิบาย

“พระวชิระ” สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดการอุดมศึกษาของไทย พื้นหลังคืออะตอมสื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีอิเล็กตรอน ๔ ตัว สื่อถึงการรวมกันของ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เกิดเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเลือกใช้สีแสด สีม่วง และสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่มีความหมายดังนี้

  • สีแสด สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
  • สีม่วง สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดการอุดมศึกษาของไทย
  • สีเหลือง สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

ดาวน์โหลด https://www.mhesi.go.th/images/LOGO2021Official/T_0012.pdf

รายละเอียดค่าสีของเครื่องหมายราชการ

Artwork Logo MHESI color guide 27 04 2564 01

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ภาพเครื่องหมายราชการ

m01
MHESI logo 06

คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1611809316123

คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ตราสัญลักษณ์

เอกสาร คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์

 (กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด)

 8,250 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *