ร่วมพูดคุยในห้วข้อเรื่อง “การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดิจิตอล”

การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการ Hackathon
11/06/2021
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สวนเสีย
23/06/2021

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ร่วมพูดคุยในห้วข้อเรื่อง “การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดิจิตอล”

(การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์)
นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (CEO) – Techsauce

นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ (นักพัฒนานวัตกรรม)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
นายอานนท์ บุณยประเวศ (CEO ) – บริษัท TECHFARM

ผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE

https://www.facebook.com/MHESIThailand

ลงทะเบียนเข้าร่วม Online Coaching – U2T Hackathon

https://docs.google.com/forms/d/10jIJ3JjzmprDI4RgJla37Vl5qLVRmqnqr2V2J3n9hWM/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3aZIIiX8H2PLN6QufbqdFjtaEvYcAWEGlnsSKPqCahyco8-ccV63oYFqg

 4,630 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *