อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ดัน “ม.แม่โจ้สู่หนทางมหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุด”

ดร.เอนก ชูเวียงท่ากาน เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมหลากหลายชาติพันธุ์ พร้อมร่วมเปิดการอบรมโครงการวิจัย “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค …
การส่งมอบเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน “สำหรับปราบศัตรูพืชแทนสารเคมี ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

          29 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 น. /ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย” พร้อมเดินทางไปรับชมแปลงกัญชาที่มีการปลูกในระบบ Smart Farm จำนวน 12,000 ต้น และปลูกในระบบ outdoor 4,700 ต้น จากหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อนำมาวิจัยและใช้ประโยชน์ในการแพทย์

          ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่มามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้มา ผมเป็นคนลำปาง ชื่อแม่โจ้เป็นชื่อที่คุ้นหูกับผมและกับคนทั้งประเทศ ที่ผ่านมา 2-3 วันหลังจากผมมาเชียงใหม่ สิ่งที่สัมผัสได้ คือ จังหวัดเชียงใหม่เปรียบเสมือนหัวใจของคนเมืองเหนือ เชียงใหม่เป็นมหานครที่มีทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมาก และเก่าแก่ไม่เคยล่มไม่เคยแตกสลายมากกว่า 700 ปี ทุนทางวัฒนธรรม หมู่บ้านคนเมือง หลากหลายชาติพันธุ์ ทำให้เห็นประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ที่มีมาอย่างยาวนาน

          ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก  กล่าวต่อไปว่า ม.แม่โจ้เป็นของคนเชียงใหม่ เป็นมรดก เป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ถึงแม้ว่า รูปแบบทางการจะเป็นมหาวิทยาลัยของ อว. ก็ตาม ม.แม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มมาจากเกษตรและปัจจุบันก็ยังไม่ทิ้งเกษตร และอยากให้เชิดชูเกษตรและจริงจังให้มากขึ้น ซึ่งมาถูกทางแล้วที่ยังคงเอาไว้ซึ่งเกษตร ตรงตามจุดประสงค์เดิมของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยในด้านหนึ่งนั้นเป็นกรมของ อว. อีกด้านหนึ่งเป็นความภูมิใจของภาค เป็นกำลังของภาค เป็นศักยภาพของภาค สิ่งที่ผมจะเติมให้ ม.แม่โจ้ คือ อยากให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ว่า ม.แม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยของเชียงใหม่ แม่โจ้จะเพิ่มศักยภาพอย่างไรให้คนในพื้นที่ได้บ้าง รวมทั้ง ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญของเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในระดับ 1-2% ซึ่งปีหน้าท่านนายกจะพยายามทำให้ได้ 4% ภาคเกษตรเป็นส่วนที่สำคัญมาก ซึ่งอยู่ใน BCG ที่ทางรัฐบาลกำลังเร่งผลักดัน ม.แม่โจ้ จะเป็นกำลังที่สำคัญที่สุดของ BCG และจะทำให้คนในภาคการเกษตร มีความกินดี อยู่ดี มีความสุขและนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          เวลาประมาณ 14.00 น. ของวันเดียวกัน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานในการประชุม “การประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGs PGS) ” และ “การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพหุภาคี “วาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่-การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย”” และมอบเกียรติบัตรใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGs PGS) ให้แก่เกษตรกรไทย

           ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ผมดีใจมากที่ทุกท่านกำลังทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทำให้เกิดอาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตดี แต่ที่ดีที่สุดคือเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายหลังเหตุการณ์โควิดผ่านไป เชียงใหม่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ในยุคที่รัฐกำลังทำเรื่อง BCG จะเจริญเติบโตอย่างมาก เศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรือง และมีมูลค่าสูง เกิดการหมุนเวียนและปรับเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นของดี  นอกจากนี้เกษตรอินทรีย์ย่อมได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นพิเศษ  การทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองหลวงของการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ และผมสนับสนุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชียงใหม่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เรามีมหาวิทยาลัยหลากหลายที่ดีของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางด้านทั่วไปและเฉพาะด้าน เชียงใหม่มีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ตั้งอยู่ที่แม่ริม มีหอดูดาวที่ดีที่สุดของประเทศ การที่เชียงใหม่จะทำเกษตรอินทรีย์ให้กลายเป็นที่ดีที่สุดในประเทศไทย อว. พร้อมสนับสนุนและเชื่อฝีมือชาวเชียงใหม่ และขอฝากความหวังไว้กับพวกเราและขอให้มีแปลงเกษตรที่ได้รับการรับรองมากยิ่งขึ้นไปอีก

 2,215 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *