จัดการประชุมการนำงานด้าน อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

เข้าร่วมเสวนา เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานหลังโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
18/11/2020
ลงพื้นที่โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
18/11/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.) พร้อมด้วย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดลำปาง จัดการประชุมการนำงานด้าน อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมมอบนโยบายฯให้กับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัด อว. และ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการงานด้าน อววน. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลำปาง ใน 6 ด้าน ได้แก่
1.ด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน
2.ด้านการเกษตรปลอดภัย
3.ด้านการบริหารจัดการขยะ
4.ด้านการบริหารจัดการน้ำ
5.ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
6.ด้านสับปะรด

 1,003 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *