ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563
29/08/2020
ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ณ ในจังหวัดเชียงราย
29/08/2020

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 24 สิงหาคม ได้แก่ โครงการหมู่บ้านดอยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมจอง, โครงการหมู่บ้านนวัตกรรม อมลองโมเดล การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด Online ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อบต.แม่สาบ บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง , โครงการการพัฒนาการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐานความปลอดภัยแบบครบวงจรในพื้นที่ภาคเหนือ ณ บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว, ในวันที่ 25 สิงหาคม ได้แก่ โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน ‘‘ม่อนล้านโมเดล’’(ปีที่3) ณ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว และ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองปลอดภัย ณ วัดหนองอ้อ ต.เวียง อ.พร้าว

 1,676 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *