ROAD SHOW กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (YOUTH STARTUP FUND) จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

วันนี้ (18 มกราคม 2563) นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในประเทศ ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Ignite Plus) ปีงบประมาณ 2562”
20/01/2020
เชฟรอน ผนึกกำลัง กระทรวง อว. ร่วมสร้างอนาคตแห่งทศวรรษใหม่ในงาน “MAKER FAIRE BANGKOK 2020”
21/01/2020

ด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์อัพ เพื่อเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund  จัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup และมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการตามนโยบายการดำเนินงานโครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน อาจารย์ ที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูง สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็น Startup ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ และช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายสนับสนุน Startup ในระดับภูมิภาค ได้แก่พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา นักลงทุน และความร่วมมือจาก ศิษย์เก่า กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการค้าในพื้นที่ ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งและเติบโตของ Startup รวมถึงสร้างเวทีและเปิดโอกาสให้ Startup เข้าสู่ตลาด ตลอดจนสร้างให้เกิด Startup ใหม่ ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการสร้างธุรกิจจริง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างกิจการ

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกำหนดจัดกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ขึ้นมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ของกองทุนฯ ในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความรับรู้ และเข้าใจถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนของกองทุนฯ ภายในงานจะมีกิจกรรม อาทิ

– การเสวนาภาพรวมโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Panel Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ธนาคารออมสิน

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางดำเนินธุรกิจ Startup จากผู้บริหารธุรกิจ Startup ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้

Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคเหนือ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ หอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สนช. กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ธนาคารออมสิน ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ #NIA #Innovation #StartupThailand #Tedfund #YSF

 62,481 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *