ข่าวภาระกิจสำนัก

 458 total views

21/03/2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศวภ. 4

คลิกอ่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศวภ. 4  458 total views
22/03/2019

ศวภ.4 จัดประชุมหารือความก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62 ศวภ.4 จัดประชุมหารือความก้าวหน้า“โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”  1,454 total views
23/03/2019

ผตร.วท.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของ ศวภ.2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.4) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 […]
23/03/2019

“สาเหตุที่ชุดข้าราชการที่สวมเป็นสีกากี…”

 7,251 total views,  4 views today