ข่าวภาระกิจสำนัก

 522 total views

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศวภ. 4

คลิกอ่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศวภ. 4  522 total views

ศวภ.4 จัดประชุมหารือความก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62 ศวภ.4 จัดประชุมหารือความก้าวหน้า“โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”  1,501 total views

ผตร.วท.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของ ศวภ.2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.4) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 […]

“สาเหตุที่ชุดข้าราชการที่สวมเป็นสีกากี…”

 8,912 total views,  6 views today