ข่าวภาระกิจสำนัก

 855 total views,  1 views today

10/01/2019

ก.วิทย์ฯ เปิดงานถนนสายวิทย์ฯ รับวันเด็กแห่งชาติ “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” 10 – 12 ม.ค. นี้🎈🎈🎈

🎈ก.วิทย์ฯ เปิดงานถนนสายวิทย์ฯ รับวันเด็กแห่งชาติ “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” 10 – 12 ม.ค. นี้🎈   วันที่ 7 มกราคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” สร้างความตระหนักด้าน วทน. ให้กับเยาวชนในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ชวนเยา […]
15/01/2019

🔸วท. เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,575 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดีเดย์เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีไอ (EECi) พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสําอางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เมืองนวัตกรรมอาหารและศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพพร้อมยกระดับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีเป็นฐา […]
16/01/2019

🔹กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!! เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2562”

🔹 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพี่อการเกษตร ประจำปี 2562” รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 650,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง […]
24/01/2019

🔸🔸🔸โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ อสวท.ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562🔸🔸🔸

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคกลาง (ศวภ.5) ได้จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ อสวท.ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิก อสวท. สามารถทำหน้าที่ในการสนับสน […]