ข่าวภาระกิจสำนัก

 978 total views

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องฉีกหมูฝอยแบบกึ่งอัตโนมัติ

13 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องฉีกหมูฝอยแบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย อ.วิรุณ โมนะตระกูล หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพ […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดพุทราแบบแฟลบ

14 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดพุทราแบบแฟลบ พัฒนาโดย อาจารย์กัมปนาท ไชยเพชร หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระ […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัสดุเจือปนและอบลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้องจากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือกระดับชุมชน

16 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัสดุเจือปน และอบลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยลมร้องจากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือกระดับชุมชน  พัฒนาโดย นายศักนริทร์ ผิวเหลือง วิทยาลัย […]

กปว. ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกอมโพธีเรียม

17 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกอมโพธีเรียม ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สำรวจความต้องการเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน  ศึกษากระบวนการและกำลังการผลิต รวมถึงวิเครา […]