ข่าวภาระกิจสำนัก

 156 total views

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดขวดน้ำดื่มด้วยสเปรย์โอโซนฟองนาโนเข้มข้น

9 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดขวดน้ำดื่มด้วยสเปรย์โอโซนฟองนาโนเข้มข้น พัฒนาโดย นายชูเกียรติ ปันตา วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจ […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องสานและเคลือบผิวใบไม้เพื่อผลิตอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องใช้ในครัวเรือน

9 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องสานและเคลือบผิวใบไม้เพื่อผลิตอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องใช้ในครัวเรือน พัฒนาโดย ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เ […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดแยกคุณภาพลำไยอบแห้งด้วยเทคโนโลยี Machine Vision

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดแยกคุณภาพลำไยอบแห้งด้วยเทคโนโลยี Machine Vision ที่ถูกพัฒนาโดย บริษัท เอไอ อินดัสทรีส์ จำกัด ณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภายใต้ “โครงการพัฒน […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องผลิตซอสพริกระแบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน

10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องผลิตซอสพริกระแบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน พัฒนาโดย นายสมนึก วันละ มหาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการ […]