ข่าวภาระกิจสำนัก

 479 total views

คำของบประมาณ สส.สป. ปี 2562

คำของบประมาณ สส.สป. ปี 2562   Download   คำขอ บูรณาการภาคปี 62                                   คำขอ พื้นฐาน+OTOP ปี 62  479 total views

โครงการส่งเสริมงานด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมงานด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562    โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ  พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตร  โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  โครงการ OTOP  โครงการ ศวภ.  ผลผลิต การให้บริการเผยแพร่  ผลผลิตถ่ายทอดเทคโนโล […]

“ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” (Science Avenue 2018)

    “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” (Science Avenue 2018)   ภายใต้แนวคิด นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0           รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวการจัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์เ […]

ข่าวดี!!! สำหรับนักประดิษฐ์

  ข่าวดี!!! สำหรับนักประดิษฐ์ กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง รับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีความแปลกใหม่ ใช้งานได้จริง!! ร่วมประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน ได […]