ข่าวภาระกิจสำนัก

 8,883 total views

การอบรมการพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (CMO) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2563

(เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบ คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม อ […]

(เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) นำโดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิคเทคโนโลยีออนไลน์ (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมรับฟังบรรยายและฝึกปฎิบัติในห […]

อว. ลงพื้นที่การพัฒนาสร้างห้องอบระบบลมร้อน สำหรับถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ ณ จ.สุราษฎร์ธานี

 7,250 total views

สำนักส่งเสริมฯ สป.อว. ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference “ การคิดเชิงกลยุทธ์”

(เมื่อ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส.สป.อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในหัวข้อ “การคิดเชิงกลยุทธ์” โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย  […]