ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Stratup : LBS)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น(Local Business Startup : LBS) เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ     1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ช […]

โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ผู้ประกอบการส่งออกตัวจริงเสียงจริง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการที่จะปั้นให้นักศึกษาที่มีความฝันและจิตใจที่มุ่งมั่นอยากจะเป็น “นักธุรกิจส่งออกมืออาชีพ” ให้สามารถสานฝัน “สู่ความจริง” ในโครงการนักรบเพื่อการส่ง […]

เครื่องหมายราชการ และ ตราสัญลักษณ์กระทรวง

เครื่องหมายราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 คำอธิบาย “พระวชิระ” สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดการอุดมศึกษาของไทย พื้นหลังคืออะตอมสื่อถึงความเป็นวิทยาศ […]

โครงการดีดี มาแล้วจ้า ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการดีดี มาแล้วจ้า ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี  รับจำนวนจำกัดเพียง 30 กิจการ เท่านั้น  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. […]