ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคเหนือตอนล่าง

การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน สแกนเพื่อสมัคร  #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ   29,168 total views

การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการ Hackathon

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/10jIJ3JjzmprDI4RgJla37Vl5qLVRmqnqr2V2J3n9hWM/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0Sfn36gG8KdDrMdFnP7TMv-wyv3SLAIXZooGn9rEDEoXFApoU8LYffXgQ #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  3,885 total vie […]

ร่วมพูดคุยในห้วข้อเรื่อง “การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดิจิตอล”

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ร่วมพูดคุยในห้วข้อเรื่อง “การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดิจิตอล” (การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์) นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (CEO) – Techsauce นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ (น […]

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สวนเสีย

สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ : https://drive.google.com/…/10jIJ3JjzmprDI4RgJla37Vl…/edit?fbclid=IwAR2ac0OyloVXVdtxyVGaqkGfAFSKDYbe_MzC7C87vUk-uajz3RxadD7n8dI&ddrp=1# ผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE https://www.facebook.com/MHESIThailand Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91220452123?pwd=Ql […]