ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

🔸🔹ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ขอนแก่น ลุยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

🔸🔹ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ขอนแก่น ลุยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค” กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเ […]

หนังสือรายงานประจำปี 2561 วท.

ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมhttps://drive.google.com/file/d/1pZFobRDSAm4tq12HUrjiuWzrhORhH0JN/view  4,094 total views

สรุป พรบ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 4,147 total views

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม…

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติภายใต้หัวข้อ“เทคนิคการเขียนคำกล่าว” วิทยากร : นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษา ปวท.อดีตรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ชั้น6 อาคารพระจอมเกล้า &nbs […]