ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รมว.อว. บรรยายพิเศษให้นักศึกษา ป.เอก ม.กรุงเทพธนบุรี ผลักดันการสร้างนวัตกรรมวิจัย แบบ NEW NORMAL ย้ำงานวิจัยที่ดีต้องมี PASSION

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมวิจัย แบบ New Normal” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่ […]

วว. รับรางวัลชมเชย “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563” ประเภทรัฐวิสาหกิจ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลชมเชย “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563” ประเภทรัฐวิสาหกิจ ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งรางวั […]

อว. – จุฬา จับมือร่วมพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมไทย

5 ตุลาคม 2563 : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแล […]

19 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีของไทย

[วันเทคโนโลยีของไทย] ตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม เป็นวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โดยในทุกๆ ปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 เป็นต้นมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิม กระทรว […]