ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังขับเคลื่อน CIRCULAR IN ACTION – ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพอยต์

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) ณ ลาน Royal Village ฝั่งประตู A เซ็นทรัล วิลเลจ (Central Village) โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน  หรือ  PPP Plastics ภายใต้การนำของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดง […]

ประกวดสุดยอดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย”

NIA ร่วมกับ WWF กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ปั้นแนวทางคนรุ่นใหม่สู่การเป็นธุรกิจอย่างยั่งยืน เดินหน้าลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยอย […]

ดร.สุวิทย์ เปิดโอกาสหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเครือข่ายนิสิต นักศึกษา เคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เปิดโอกาสประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พร้อมด้ว […]

13 พันธมิตร จับมือเดินหน้าพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI) มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงานด้วยแพลตฟอร์ม IDA ช่วยเหลือ SME ไทยหลังโควิด-19

(19 มิถุนายน 2563) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือแบบพหุพาคี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านระบบออนไลน์ CISCO Webex ครั้งแรกในประเทศไทย ประกาศเจตนารมณ์ในความร่วมมือเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการผลักดันแพลต […]