ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 13 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส. ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมหารือและทำความเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง สป.อว. และ สส. 👉🏻 ชื่อ กองส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแบ่งเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป– งานสารบรรณ– งานพัสดุ– งานบุคลากร– งานประชุมและช่วยอำนวยการ 👉 […]

MAKE or BUY ถึงเวลาประเทศไทยพึ่งตัวเองฝ่าวิกฤติ

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” ย้ำถึงเวลาประเทศไทยพึ่งตัวเองฝ่าวิกฤติ  COVID-19 เมื่อทุกประเทศเกิดการแย่งชิงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ นาทีนี้ประเทศไทยต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดโดยจะต้องปรับระบบความคิดว่าจะเลือก MAKE or BUY โดยจะผลิตเอง หรือเป็นเพียงผู้ซื้อ เมื่อทั่วโลกเข้าสู่วิกฤติ COVID-19 ทุกปร […]

(วันที่ 14 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพถ.) / กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน / ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย 1. รายงานผลการดำเนินงานของส่วนส่งเสริมการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี👉🏻 การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุนชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. รายงานโครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี […]

รู้ทันการอยู่รอดไวรัสโคโรนา ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

ทราบกันดีแล้วว่าโรค COVID-19 ที่กำลังระบาดรุนแรงทั่วโลกขณะนี้ เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งโรค COVID-19 มีสัญญาณการแสดงออกของโรคที่กว้างมาก โดยมีทั้งผู้ป่วยที่อาการรุนแรง มีอาการไม่รุนแรงเหมือนเป็นไข้หวัดทั่วไป หรืออาจไม่มีอาการเลย ที […]