ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย 📢

ขอเชิญสถานประกอบการผู้พัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ฝีมือคนไทยส่งผลงานเข้าประกวด 🏆”รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563″ ชิงโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ประกอบด้วย 4 สาขา– สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป– สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม– สาขาพลังงา […]

รับของอย่างไร ไม่ให้รับโควิด-19 แถมมาด้วย

🏠 อยู่ที่บ้านก็ปลอดภัยดี ☢ แต่ของที่ส่งมาที่บ้านปลอดภัยหรือเปล่า? COVID-19 มากับพัสดุได้หรือไม่?.ในช่วงนี้ที่ห้างสรรพสินค้าทั้งหลายปิด หลายคนคงเลือกใช้วิธีการสั่งของผ่านบริการออนไลน์ต่างๆ ซึ่งหากทุกคนกำลังสงสัยว่า พัสดุที่มาส่งที่บ้านนั้นจะสามารถนำเชื้อ COVID-19 ติดมาด้ […]

และนี่คือ… การทำความสะอาดดวงจันทร์ป้องกันโควิด 19 ในคืน #SuperFullMoon เข้ามาใกล้ทั้งทีก็จับทำความสะอาดกันเสียหน่อยครับ

แม้ในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รณรงค์ให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ก็มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์มาช่วยบรรเทาความตึงเครียดจากสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นในคืนนี้ กับปรากฏการณ์ #ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี ที่ทุกคนจะได้ชมจันทร์ใหญ่ใกล้โลกกันอย่างถ้วนหน้า เพร […]

Zoom Cloud Meeting วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงาน อว.ภาคเหนือ (ศวภ.1) ได้นำเสนอข้อมูลการใช้ Motion Graphic สำหรับการทำงานหรือการประชุม การสื่อสาร

ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สส.สป. และส่วนภูมิภาคไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในสำนักงานได้ นอกจากนี้ ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2563 สรุปใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ เฟส 2 ระหว่างวันที่ 9-31 มีนาคม 2563 จำนวน 36 ใบสมัคร โดยทุกโครงการ ที่ผ่านกา […]