ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อว. จัด “ROAD SHOW กองทุนยุวสตาร์ทอัพภาคกลาง” สนับสนุนเงินทุนให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สู่ผู้ประกอบการ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดงาน “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคกลาง” จัดโดยกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย […]

อว. ระดม 100 มหาวิทยาลัย พัฒนา 500 หลักสูตรแห่งอนาคต เตรียมพร้อมรับตำแหน่งงานใหม่ 5 แสนตำแหน่ง

อว. เปิดแผนพัฒนากำลังคนประเทศ เชิญ 100 มหาวิทยาลัย – สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระดมสมองพัฒนา 500 หลักสูตร Re skill – Up skill ตอบโจทย์อนาคต เสริมเขี้ยวเล็บรับตำแหน่งงานเกิดใหม่ 5 แสนตำแหน่ง พร้อมเปิดให้คนไทยช้อปหลักสูตรเติมทักษะงานยุคใหม่ ในงาน Future Career Expo 2020 วันที่ 27 R […]

ผช.ปอว. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในหน่วยงาน”

24 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผช.ปอว.) เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงวิ […]

อว. สานสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือ วมว. มุ่งสร้างกำลังคนสู่นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา / รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลั […]