ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2563 งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ภายใต้ชื่อ “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว : Little Scientist Goes Green” 🤹🏻‍♀️🤹🏻‍♀️ กิจกรรมได้จบลงแล้ว วันนี้เรานำบรรยากาศกิจกรรมภายในงานมาฝากทุกท่าน แล้วมาพบกับกิจกรรมวันเด็กได้อีกครั้งในปีถัดไปนะครับ 👇 👇 Ǵ […]

ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2) เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามไฟล์แนบ https://drive.google.com/file/d/1swRXsxCzL92qWuVSc2nV_ngwNBrl7cYT/view?usp=sharing —— […]

วันนี้ (18 มกราคม 2563) นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในประเทศ ภายใต้ “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Ignite Plus) ปีงบประมาณ 2562”

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และได้รับเกียรติจาก นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ งานจับคู่ทางธุรกิจนี้ จัดโดยสถาบันอาหาร มีวัตถุ […]

ROAD SHOW กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (YOUTH STARTUP FUND) จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

ด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์อัพ เพื่อเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศ […]