ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

###ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ###

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) และตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. 2. ตำแหน่ง นักจัดก […]

ผช.รมว.อว. เปิดงาน “กีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562”

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผช.รมว.อว.) เป็นประธานในการเปิดงาน “การแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัด อว. ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานด้านอื่นๆ ร่วมกันต่อไป ณ […]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมแล้ว กับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมแล้ว กับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ขอเชิญเด็กๆ น้องๆ หนูๆ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Little Scientist Goes Green […]

เริ่มแล้วกับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ 2563 🤹🏽‍♂️🤹🏽‍♂️

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 🤹🏽‍♂️🤹🏽‍♂️ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่ […]