ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมแข่งขัน ร่วมชม ร่วมเชียร์ “การแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562

📢📢 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญร่วมแข่งขัน ร่วมชม ร่วมเชียร์ “การแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 🏓🏸🏒⚽️⛹️‍& […]

(16 ธันวาคม 2562 ) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วม ออกบูธ สินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโอทอปภายในงาน OTOP CITY 2019

โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ อว. ซึ่งมอบหมายให้ วว.เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานในบูธ ดังกล่าว  651 total views

NIA จัดการฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สิทธิบัตรและความลับทางการค้า”

 NIA จัดการฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สิทธิบัตรและความลับทางการค้า” เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวเปิดงาน           ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประ […]

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เชื่อมโยงความเท่าเทียมระหว่างเพศ : สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

16 ธันวาคม 2562 : นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่องความเป็นสากล เชื่อมโยงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Roles of Higher Education Internationalization in Achieving Sustainable Development Goals: Gender Equality in the Tha […]