ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.อว. “หวัง” มหาวิทยาลัยมหิดล ติดท๊อป 100 อันดับแรกของโลก

14 สิงหาคม 2562 : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม กับผู้บริหารมหาวิทยาลั […]

อว. จัดพิธีถวายราชสักการะ “ร.4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม”

(18 สิงหาคม 2562) เวลา 09.15 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ […]

รองนายกฯ มอบนโยบายกระทรวง อว. พาไทยก้าวข้ามความท้าทาย ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

วันที่ (19 สิงหาคม 2562) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด จัดการประชุมสภานโยบายนัดแรก โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ดร.สุวิทย์ เมษิ […]

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เตรียมเปิดให้บริการ“คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์”

นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ว่า วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จะเปิดให้บริการ “คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพท […]