ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีสุวิทย์ เผยยกเครื่องระบบวิจัยใหม่ เน้นจัดสรรงบโปร่งใส ตอบโจทย์ เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่1 สิงหาคม 2562  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน  “การประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ที่จัดขึ้นเพื่อให้การออกแบบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของ […]

กิจกรรมเติมความรู้ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (PITCHING)

กิจกรรมเติมความรู้ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Pitching) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับเป็น IgnitePlus Product ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปี 2562 โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรว […]

“สุวิทย์” นำทีมสังคายนาจัดสรรงบประมาณ ให้ก้อนใหญ่ใช้ได้ต่อเนื่องขับเคลื่อน 4 แพลตฟอร์มหลักของประเทศ ประกาศ ยืนหนึ่งต้นแบบกระทรวงปฏิรูประบบราชการ ชูมหาวิทยาลัยเป็นพลังหลักพลิกโฉมประเทศ เล็งยกเครื่องครั้งใหญ่ ด้าน สอวช. ตั้งเป้า 5 ปี งบวิจัยแตะ 1.5% ของจีดี

(2 สิงหาคม 2562) เมืองทองธานี / สำนักงานสภานโยบายการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง “การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานเพื่อกำหนดกรอบงบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ […]

เลขาธิการ กกอ. ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

(5 สิงหาคม 2562) : ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค กรุงเทพ ในก […]