ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๒๐ พระรูป เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี .ทั้ […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด (Geographical Area – based Mapping)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด (Geographical Area – based Mapping) ซึ่งระบบ Geographical Area – based Mapping (GMAP) ได้ดำเนินการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการของหน่วยงานในสังกัด อว. ที่ดำเนินก […]

เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม รวมพลัง 7 หน่วยงานพัฒนาขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลาง วทน. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” กิจกรรมฉลองในโอกาสครบรอบคล้ายวันก่อตั้ง เทคโนธานี เผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้กลุ่มเป้าหมายนำผลงานไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ประกอบอาชีพ/ธุรก […]

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท […]