ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

02/05/2019

การกำหนดเลขประจำของหน่วยงานกระทรวง อว.

ดาวน์โหลด การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขหนังสือออกของกระทรวง อว.  101,507 total views
14/05/2019

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 1,029 total views
14/05/2019

มติครม.ให้วันที่ ๓ มิถุนายน เป็นวันหยุด

มติครม.ให้วันที่ ๓ มิถุนายน เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี […]
17/05/2019

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยงานพันธมิตรในเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบคล้ายวันก่อตั้งเทคโนธานี เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประช […]