ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อว. จับมือ สวทช. สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมวิจัยพัฒนาเครื่องจักร เทคโนโลยีในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม ณ บริษัท บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งพัฒนาโดย “โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศว […]

กปว. จับมือ TGI ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดได้กึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาเครื่องจักรและส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชน คือ เครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดได้กึ่งอัตโนมัต […]

อว. พร้อม สวทช. ร่วมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนารถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง ณ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้แทนโครงการสร้างเครื่องด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒ […]

สป.อว พร้อมนักวิจัย MTEC และ ม.อ. ลงพื้นที่หารือโครงการพัฒนาเรือนำเที่ยวไฟฟ้าแบบไฮบริด ณ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ โรงแรม บุหลัน อันดา บาบ๋า รีสอร์ท ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คณะทำงานในกลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ […]