ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุม เพื่อบูรณาการกิจกรรมภายในงาน “ลานนาเอ็กโป 2023” Lanna Expo 2023 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดประชุม เพื่อบูรณาการกิจกรรมภายในงาน “ลานนาเอ็กโป 2023” Lanna Expo 2023 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การจัดงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเวลาที่กำหนด โดยมีหน่วยงานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น สำน […]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในระห […]

สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมพัฒนาชุดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ณ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งพัฒนาโดย 1. บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด2. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด3. บริษัท ที.ซี. […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ MTEC สวทช. ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม ทดสอบต้นแบบเรือช้อนตักขยะทิ้งริมตลิ่งสำหรับคลองชุมชน ณ เขตสายไหม

22 มิถุนายน 2566 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ร่วมท […]