ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2566

         ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าของนิสิต/นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จึงจัดกิจกรรม การจัดประกวดสิ่งประดิ […]

รมว.“เอนก” ประชุม อว.ส่วนหน้า ตอกย้ำความสำเร็จใช้วิทยาศาสตร์สร้างรายได้ต่อหัวประชาชนสูงขึ้นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

“รมว.เอนก” ประชุม อว.ส่วนหน้า ตอกย้ำความสำเร็จใช้วิทยาศาสตร์สร้างรายได้ต่อหัวประชาชนสูงขึ้นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เกิดอาชีพที่หลากหลาย สั่งเดินหน้าฟื้นฟูศิลปะ สุนทรียะ และอารยะแบบดั้งเดิมกลับคืนมา เพราะจะทำให้เมืองสวยขึ้น จังหวัดดีขึ้น ด้านปลัดกระทรวง อว. ชี้โครงการ U2T ผลงานชิ้นโบว์แดงของ อว […]

เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและส่งมอบเครื่องจัดเรียงแบบอัตโนมัติแบบประหยัดพื้นที่ ณ บริษัท อีเทอร์นอลไรส์ ออโตเมชั่น จำกัด เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วันที่ 11 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องจักร โครงการพัฒนาเครื่องจัดเรียงแบบอัตโนมัติแบบประหยัดพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามาร […]

สป.อว ร่วมกับ TGI ลงพื้นที่ติดตามเครื่องล้างและคัดขนาดละมุดระบบกึ่งอัตโนมัติ ณ วิสาหกิจชุมชนละมุดตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ กปว. สป.อว. ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเครื่องล้างและคัดขนาดละมุดระบบกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่สร้างประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่ […]