ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

23/03/2019

ผตร.วท.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของ ศวภ.2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.4) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 […]
23/03/2019

“สาเหตุที่ชุดข้าราชการที่สวมเป็นสีกากี…”

 6,948 total views,  1 views today
27/03/2019

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 …

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่  1,071 total views
27/03/2019

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) …..

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 สป.วท. ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่ หรือสแกน QR Code  1,301 total views