ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผตร.วท.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของ ศวภ.2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.4) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 […]

“สาเหตุที่ชุดข้าราชการที่สวมเป็นสีกากี…”

 7,926 total views,  2 views today

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 …

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่  1,099 total views

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) …..

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 สป.วท. ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่ หรือสแกน QR Code  1,332 total views