8,920 total views

การอบรมการพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (CMO) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2563

(เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบ คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม อ […]

โฆษก อว. มอบกระเช้าสื่อ พร้อมเผยโปรเจกต์ ”หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19”

3 มีนาคม 2563 ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ามอบกระเช้าสื่อแสดงความห่วงใยเนื่องในเหตุการณ์ระบาดของไวรัส covid-19 ได้แก่ ช่อง 7, ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐออนไลน์, Thai PBS, PPTVและNBT พร้อมแจกจ่ายเจลล้างมือที่ผลิตโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ […]

(เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1)

เข้าร่วมอบรม เรื่อง “อยู่ปลอดภัยกับปรมาณู สู่ผู้นำชุมชน” ในภูมิภาค ภาคเหนือ ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (ศปส.ภาคเหนือ) ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และ […]

วว. – สมาคมเพื่อนชุมชน – ม.ธรรมศาสตร์ เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มเศรษฐกิจฐานต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์…เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน และคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือภายใต้  โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากต้นแบบ ในเขตพื้นที่มา […]