85,076 total views

MAKE or BUY ถึงเวลาประเทศไทยพึ่งตัวเองฝ่าวิกฤติ

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” ย้ำถึงเวลาประเทศไทยพึ่งตัวเองฝ่าวิกฤติ  COVID-19 เมื่อทุกประเทศเกิดการแย่งชิงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ นาทีนี้ประเทศไทยต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดโดยจะต้องปรับระบบความคิดว่าจะเลือก MAKE or BUY โดยจะผลิตเอง หรือเป็นเพียงผู้ซื้อ เมื่อทั่วโลกเข้าสู่วิกฤติ COVID-19 ทุกปร […]

(วันที่ 13 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส. ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมหารือและทำความเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง สป.อว. และ สส. 👉🏻 ชื่อ กองส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแบ่งเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป– งานสารบรรณ– งานพัสดุ– งานบุคลากร– งานประชุมและช่วยอำนวยการ 👉 […]

โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร เดินเครื่องเต็มสูบเพิ่มกำลังสายการผลิตอาหารและเครื่องดื่มนวัตกรรม มอบบุคลากรการแพทย์สู้ภัยโควิด – 19

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park เดินเครื่องโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovation Food Fabrication Pilot Plant) โชว์ศักยภาพผลิตอาหารและเครื่องดื่มนวัตกรรม ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อสู้ภัยไวรัสโควิด – 19           เมื่อวันที่ 9 […]

STEP ต่อยอดเทคโนโลยี 3D PRINTING ผลิตหน้ากาก FACE SHIELD ส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด – 19

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) จากเครื่อง 3D Printer สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลมาประยุกต์ผลิตหน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า (Face Shield) สำหรับป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิ […]