506 total views

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.)พร้อมด้วย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ให้การต้อนรับและติดตาม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึก […]

รวมกิจกรรมการจัดงานของสถาบันการศึกษา/สมาคม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้Link เข้าร่วมกิจกรรม :http://www.science.mju.ac.th https://www.facebook.com/ScienceWeekMju/ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Link เข้าร่วมกิจกรรม :http://scifair.scilpru.in.th/ 3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Link เข้าร่วมกิจกรรม : https://sci2020.mfu.ac.th/ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Link เ […]

ลิ้งรวมกิจกรรมการจัดงานของสถาบันการศึกษา/สมาคม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.science.mju.ac.th https://www.facebook.com/ScienceWeekMju/  1,292 total views

ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส.ภาคเหนือ)

(วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน(ศวภ.1) ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส.ภาคเหนือ) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการก […]