8,601 total views,  1 views today

จัดกิจกรรมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะสู่การพัฒนาจังหวัดเชียงราย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) และ ภาคเอกชน บริษ […]

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และผลเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 ประจำภูมิภาคภาคกลาง

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และผลเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 ประจำภูมิภาคภาคกลาง จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1) รางวัลที่ 1 เงินรางวั […]

ภายในงาน Lanna Expo 2020 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงาน Lanna Expo 2020 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มีการนำเทคโนโลยีจากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานเครือข่าย ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมถึงศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค- […]

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และผลเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 ประจำภูมิภาคภาคเหนือ

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และผลเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 ประจำภูมิภาคภาคเหนือ จัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า […]