8,282 total views

เครื่องหมายราชการ และ ตราสัญลักษณ์กระทรวง

เครื่องหมายราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 คำอธิบาย “พระวชิระ” สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดการอุดมศึกษาของไทย พื้นหลังคืออะตอมสื่อถึงความเป็นวิทยาศ […]

โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ผู้ประกอบการส่งออกตัวจริงเสียงจริง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการที่จะปั้นให้นักศึกษาที่มีความฝันและจิตใจที่มุ่งมั่นอยากจะเป็น “นักธุรกิจส่งออกมืออาชีพ” ให้สามารถสานฝัน “สู่ความจริง” ในโครงการนักรบเพื่อการส่ง […]

โครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Stratup : LBS)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น(Local Business Startup : LBS) เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ     1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ช […]

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 “เครื่องช่วยหายใจ Ambubag แบบบีบอัตโนมัติ” ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)

แถลงข่าวส่งมอบนวัตกรรมสู้ COVID-19 นำโดย คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริม และประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. รับมอบเครื่องเครื่องช่วยหายใจ Automatoc Ambubag นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจเร่งด่วน สป.อว. ได้สนับสนุนงบประมาณ ผ่านโครงการสร้างเครื่ […]