1,984 total views

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาเหลืองนอก เลขที่ 64/29 หมู่ที่ 3 […]

เครื่องผลิตผงชาปลีกล้วยพร้อมบรรจุอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค (ภาคเหนือ) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่ […]

ห้ามพลาด!!! กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

หัวข้อ “อว. เพื่อ SME&OTOP อาหารก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤติ…รู้แล้วรอด” – เข้าร่วมฟรี! ผ่านระบบ Zoom Meeting – จัดเต็ม 3 วัน 8 หัวข้อ อัดแน่นทั้งภาคบรรยาย, เยี่ยมชม Pilot Plant และ Case study!! – พร้อมของที่ระลึกและใบประกาศนียบัตรหลังสิ้นสุดกิจกรรม – ดาวน์โหลดรายละเอียด […]

โครงการดีดี มาแล้วจ้า ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการดีดี มาแล้วจ้า ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี  รับจำนวนจำกัดเพียง 30 กิจการ เท่านั้น  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. […]