10,447 total views

โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย เครือข่าย อว. ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบตัดสินรางวัลประจำภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการน […]

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคเหนือตอนล่าง

การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน สแกนเพื่อสมัคร  #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ   29,132 total views

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคใต้ตอนล่าง

การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานสแกนเพื่อสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLScYk6…/viewform… #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  61,755 total views

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรม ภูรินดา ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          เครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์ จากวิทยาลัยการอาชีพ กาญจนบุรี     รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่          อุปกรณ์เ […]