349 total views

กปว. ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนหม้อหอมทุ่งเจริญ”ย้อมสีธรรมชาติ”

10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนหม้อหอมทุ่งเจริญ”ย้อมสีธรรมชาติ” ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำรวจความต้องการเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ศึกษากระบวนการและกำลังการผลิต รวมถึงวิ […]

กปว. ลงพื้นที่ ศูนย์ผ้าทอไตเลื้อ

10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ ศูนย์ผ้าทอไตเลื้อ อำเภอเมือง ตำบลบ้านถิ่น จังหวัดแพร่ สำรวจความต้องการเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ศึกษากระบวนการและกำลังการผลิต รวมถึงวิเคราะห์ความเหมาะสมและความพร้ […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องผลิตซอสพริกระแบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน

10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องผลิตซอสพริกระแบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน พัฒนาโดย นายสมนึก วันละ มหาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการ […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดแยกคุณภาพลำไยอบแห้งด้วยเทคโนโลยี Machine Vision

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดแยกคุณภาพลำไยอบแห้งด้วยเทคโนโลยี Machine Vision ที่ถูกพัฒนาโดย บริษัท เอไอ อินดัสทรีส์ จำกัด ณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภายใต้ “โครงการพัฒน […]